Polaganje


borik-polagaci-postTKD klub ‘’Borik’’ Đurđevac je na zagrebačkom Dobrom dolu imao polaganje za učeničke pojaseve pred ovlaštenim ispitivačem Tihomirom Horvath. Na polaganje je pristupilo 50-ak polagaća iz ‘’Maksimira’’ i ‘’Borika’’. Asistent polaganja bio je K. Horvath, a administrativni dio je odradila M. Kovačević. Iz ‘’Borika’’ su polagali: Luka Krnjak, Matea Zebec i Leonardo Vincek (9.kup v.bijeli), Lovro Tuba (8.kup žuti), Monika Majnović (7.kup v. žuti), Marta Globan, Borna Zglavnik (5.kup v. zeleni) i Robert Mijić (2.kup crveni).
Svi polagači su zadovoljili kriterije i uspješno položili te dobili zaslužene diplome HTS-a dok je Monika Majnović promovirana u 6. kup zeleni pojas radi općeg dojma i tehničke ispravnosti.