Polaganje za učeničke pojaseve


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Taekwondo klub Borik” Đurđevac organizirao je u Zagrebu polaganje za učeničke pojaseve pred ovlaštenim ispitivačem Tihomirom Horvathom.

Polagači ”Borika” uspješno su savladali polaganje. Polagali su: Za 9. kup, viši bijeli pojas Leonardo Ban, za 8.kup, žuti pojas Monika Majnović, Mihael Lodeta, Ivan Marijanović, Marta Globan i Borna Zglavnik. Za 5. kup, viši zeleni pojas Robert Mijić i za 1. kup, viši crveni pojas Toni Stjepan Baltić.

GALERIJA