Seminar za trenere


hts_ilistracija25.siječnja 2014.g. gl. trener TKD kluba ”Borik” Đurđevac Dubravko Husak, sudjelovat će na trenerskom seminaru za produženje trenerske licence za 2014.g. u organizaciji Hrvatskog Taekwondo saveza i kineziološkog fakulteta u Zagrebu.

                              
                                SATNICA:
09,00-09,30 – Uvodno izlaganje(prof.dr.sc. Franjo Prot,predsjednik HTS-a,Mihaela Štrok gl.tajnica HTS-a)
09,45-11,30 – Periodizacija psihološke pripreme (sportski psiholog Boris Balent, prof.)
11,45-13,00 – Sudačka pravila (Renata Crkvenac,dipl.oecc.IR)
13,00-14,00 PAUZA
14,00-14,45 – Prevencija i saniranje sportskih ozljeda u borilačkim sportovima (Mario Dušak, sportski fizioterapeut)
15,00 – 17,15 – Aerobika u borilačkim sportovima (prof.dr.sc. Gordana Furjan-Mandić)